Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul document, Dentica va pune la dispozitie informatiile de conformare cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).

Dentica proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in Uniunea Europeana, potrivit regulilor prevazute de GDPR.

Prezentul document detaliaza tipurile de informatii pe care le colectam de la clienti sau de la potentiali clienti si modul de utilizare.

Politica de protectie a datelor cu caracter personale in Dentica se bazeaza pe principiile statuate de GDPR:

 • Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 • Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;
 • Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atat cat si de la dreptul portabilitatii datelor cu limitările ce decurg din legile care guvernează domeniul sanatatii.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt reprezentate de orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila. Acestea includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte, cum ar fi nume si prenume, adresa, email, telefon, data de nastere, istoric medical etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc sa beneficieze de serviciile sau de informatiile noastre pot fi rugati sa puna la dispozitie datele personale pentru ca Dentica sa isi poata imbunatati serviciile.

Prin intermediul site-ului www.dentica.ro putem colecta date precum: nume si prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.

De asemenea, in timpul utilizarii site-ului Dentica.ro, sunt colectate de catre societatea noastra, ptrin intermediul codurilor de tracking ale tertilor (Google) date referitoare la istoricul cautarilor, respectiv: pagini vizitate, durata vizitei, formulare completate etc.

Informatiile colectate in acest mod au ca scop exclusiv optimizarea si imbunatatirea functionarii site-ului, ceea ce ne permite sa continuam sa va oferim o experienta placuta de navigare si informare.

Accesul la datele cu caracter personale colectate prin intermediul site-ului www.dentica.ro

Cu respectarea reglementarilor GDPR, Dentica utilizeaza servicii ale unor furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate. Prelucrarea datelor de catre terti se face in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor.

Cat timp sunt stocate datele dumneavoastra?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu dumneavoastra, precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai scurta decat termenul general de prescriptie.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Dentica Impex SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii. Dentica poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Dentica Impex SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Dentica Impex SRL va va comunica orice rectificare a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Dentica Impex SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar Dentica Impex SRL are obligatia de a sterge datele respective. Dentica Impex SRL va va comunica personal orice stergere a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Dentica Impex SRL restrictionarea prelucrarii. Dentica Impex SRL va va comunica orice restrictionare a prelucrarii datelor dvs., cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Dentica Impex SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de Dentica Impex SRL pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Accesul la datele dumneavoastra

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa: Dentica Impex SRL, Str. Constantin Noica nr. 54, Sibiu, Romania sau prin email la adresa dentica.sibiu@yahoo.com

Dentica Impex SRL va va furniza informatiile solicitate in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.